Ресурси

       Всяка страница тук представлява пояснително описание на даден ресурс (книга, документ, публикация, филм и т.н.). Навсякъде където е небходимо, вместо директен линк към документ, филм или друг файл, се слага линк към съответната описателна страница от този ресурсен клон.