Статиите тук са във вида, в който са публикувани. Заради изисквания на конференциите се наложи да съкращавам - на места значително. От друга страна, бързането за крайните срокове на приемане води до допускане на грешки. За повече и по-ясна информация по темите в статиите - вижте темите тук. Освен многото допълнителна информация, там са поместени и пълни версии на някои от статиите. Направил съм и някои дребни корекции .


Публикации по време на следването ми в ТУ-София

Дочев И., А. Кънчев, И. Иванов
"Обработка на данните от разпределена информационно-измервателна система при контрола и диагностиката на радио-електронна апаратура"
XXXIV Научна Конференция "Комуникационни, електронни и компютърни системи"
София, България, 1999
Публикация 11

Румен Арнаудов, Иво Дочев, Ангел Кънчев
"Приложение на контролно-измервателните системи за Интернет в образованието."
XXXVI Международна Конференция "Енергийни и информационни системи и технологии" (EIST)
Битоля, Македония, 2001
Публикация 1

Арнаудов Р., И. Дочев, И. Иванов, А. Кънчев
"Приложение на контролно-измервателните системи в Интернет за контрол и управление"
XXXVI Международна Конференция "Енергийни и информационни системи и технологии" (EIST)
Битоля, Македония, 2001
Публикация 4Публикации след завършване на ТУ-София

Кънчев А.
"Изследване и анализ на психоакустични модели при недоловимото възприятийно аудио кодиране"
XXXVIII Международна Конференция "Енергийни и информационно-измервателни системи и технологии" (ICEST)
София, България, 2003
Свали като pdf (277 KB)

Кънчев А.
"Прилагане на фрактална компресия за “I” кадрите в MPEG-4"
Телеком 2005, Национална конференция с международно участие, стр. 208-214
Св. Константин (Варна), България, 2005
Свали като pdf (248 KB)

Ангел Кънчев, Антоанета Попова
"Система за видео редактор, поддържаща много виртуални машини"
XLI Международна Конференция "Енергийни и информационно-измервателни системи и технологии" (ICEST), стр. 181-184
София, България, 2006
Свали като pdf (216 KB)

Ангел Кънчев, Антоанета Попова
"Система за редактиране на компресирани и некомпресирани аудио и видео потоци с история на редакциите"
Телеком 2006, Национална конференция с международно участие, стр. 224-229
Св. Константин (Варна), България, 2006
Свали като pdf (113 KB)

Ангел Кънчев, Антоанета Попова
"Система за разработване на аудио и видео алгоритми"
ISSPIT 2007, VII Международен симпозиум на IEEE за Оработка на сигнали и Информационни технологии, стр. 979-984
Египет, Кайро, 2007
Свали като pdf (279 KB)