Загадката на нашата история

"Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото"
Джордж Оруел, "1984"

       Замисляли ли сте се защо за нашата история учим от чужди исторически извори? Защо трябва чужденци да ни казват какви сме били, каква държава и култура сме имали?
       Защо в комунистическо време, а и днес иманярството не бива сериозно преследвано? И какво ли трябва да е имало в нашата земя, че след 60 години разграбване все още да се откриват нови находки?
       Защо официалната история твърди, че траките не са имали писменост след като археологическите находки показват обратното?


       Историята е наука, изследваща миналото, за да може днес да се предявяват претенции в името на бъдещето. Всички народи се опитват да възвеличаят своето минало и да принизят чуждото. Така може да се постигат различни настоящи стремления - било политически, териториални, икономически, културни или дори асимилационни.
       Ние сме единствените, които правят обратното - официалната ни история всячески се опитва да ни убеди, че сме смес от пришълци на Балканите: диви славянски племена и още по-диви азиатски орди. Докато за чужди на България интереси това е нормално (например според сайта на ЦРУ българите сме централноазиатско турско племе), то за нас това не е нормално. Версията, че сме пришълци е удобна на всички не-българи - след като сме турски пришълци от Азия, то трябва да си налягаме парцалите. Иначе - да се връщаме обратно при Волга, както ни посъветва лидерът на нерегистрирната в съда "Турска демократическа партия" Адем Кенан.

       Археологическите находки показват, че тук се е ползвала най-старата в света писменост, датираща от 3500-4000г. пр.н.е. (за сравнение - Шумерската писменост е от 3100г. пр.н.е., а Египетската - от 3000г. пр.н.е.). За някои от плочките с древна писменост писаха дори някои медии, макар да не успяха да вдигнат толкова шум, колкото се вдига за разни глупави телевизионни шоута... Освен най-старата писменост, тук са открити и най-старите златни украшения в света (златните украшения открити край Варна са от V хил. пр.н.е.). При такива археологически находки се налага вземането на специални мерки, за да не се "възгордеем". Чужди учени разработват мита, който с помощта на наши "историци" се налага като история на България.
       Според тази история около IV в. от н.е. на Балканския полуостров се заселват от северозапад славянски племена, а в VII в. от н.е. пристигат от далечния изток и т.нар. "прабългари". Заедно те оформят държава, която бива "призната" от Източната Римска Империя (Византия) с мирния договор от 681г. Неудобните траки не се споменават - по премълчаване се приема, че са изчезнали към края на IIIв., за да дадат път на славяните. За доказването на тази теория се правят куп фалшификации - както изкривявания на преводи от латински и гръцки исторически извори, така и игнориране на тези извори, които противоречат на въпросната теория. През 1910г. полиглотът-историк д-р Ганчо Ценов доказва въпросните фалшификации. Знаейки староеврейски, старогръцки, латински, руски и няколко западни езика, Ценов изчита в оригинал огромен обем исторически извори, включително и т.нар. "тайни архиви" на Ватикана. Той доказва, че ние сме наследници точно на същите тези траки, чиито находки разкопаваме от земите си.
       Впрочем, Паисий Хилендарски в неговата "История славяноболгарская", описва събития свързани с българите още от началото на IVв. Това е преди митологичното идване на "прабългарите" и съответното оформяне на България. Горкият Паисий в далечната 1762г. не е знаел, че през XXв. рождената дата на България ще бъде определена от мирен договор, подписан след война с Византия и разгром на византийските войски. Монахът дори не е чувал за Аспарух и тази война, но е цитирал договор между българи и византийци от 328 година. Явно това е най-старата конкретна информация, до която Паисий е имал достъп, защото събитията от преди това наподобяват въведение в библейски стил (да не забравяме, че е бил "йеромонах и проигумен хилендарски").
       Съвременният защитник на мита за "прабългарите" - Божидар Димитров, е най-доброто доказателство за методите на фалшификаторите. Той издаде поредица от книги с луксозно издание ("Разказ за историята на Бълария", "12 мита в българската история", "Българите и Александър Македонски", "Българите - първите европейци"). Хубава хартия, хубави илюстрации и снимки и никакво цитиране на исторически извори. Човекът-история Божидар Димитров ни разказва историята така сякаш е неин свидетел. И единствено неговият "авторитет" трябва да ни убеди в истинността на твърденията му. В книгите си, Димитров се опитва да звучи дори патриотично, като "показва" колко велико племе са били тези "прабългари" - азиатци. Забележителното е, че докато книгите на Божидар Димитров заляха книжния пазар, то книгите на Ганчо Ценов е много трудно да бъдат намерени.

       Митовете, които в последствие се превръщат в официална история, водят началото си от Август Людвиг Шльоцер, който в своята история от 1771г. пише, че българите сме турци дошли на Балканите от поречието на Волга. Това е най-старият известен автор, защитаващ такава теза. В българските научни среди митът се налага от Константин Йозеф Иречек (внук на Павел Йозеф Шафарик) с дейното участие на Васил Николов Златарски.
       Цяла плеяда "учени" след това правят героични услия да принизят историята ни. Златарски издава през 1918 тритомна "История на Българската държава през средните векове". В периода 1928 - 1936г. Петър Мутафчиев изписва първите 6 глави от своята "Книга за българите - минало и настояще". Докато Васил Златарски се опитва да придаде научна стойност на труда си с множество позовавания на извори (специално подбрани и тук-таме с грешен превод), то при Петър Мутафчиев при чисто 202 страници (без съдържанието, служебната информация и увода) има 39 позовавания от 16 източника. За сравнение - при Ценов на всяка страница има поне по един цитат от извор (книгата е чисто 472 страници и има доста страници с по 3-4 позовавания).
       Проблемът с малкото исторически извори, пред който фалшификаторите са изправени, с времето започва да се коригира - оформя се маса от "трудове" с фалшиви описания, които обаче може да бъдат цитирани като извори за последващи "историци". Затова Ценов предпочита древни трудове - колкото по-близки до описваните събития по време, толкова по-добре.

       За неистовите усилия, полагани да бъдем унижени е показателен "трудът" на българския филолог Стефан Младенов "Geschichte der bulgarischen Sprache" (1929г.). Там авторът извежда, че думата "българи" идва от турско-татарската дума "буламач". Ами да - ние сме просто един славяно-тюркски буламач! Според друг лингвист - проф. Владимир Георгиев, днешният албански език е наследника на древния тракийски или дако-мизийски език?!

       Търсенето по планетата на диво племе, което да бъде обявено за праотец на българите достига невероятни размери в края на XIX и първата половина на XXв. Например Алеко Константинов намира сходство в носиите и обичаите на северноамериканските индианци със селяните в Софийско. Шафарик казва, че сме от фински произход, но за да не сме европейци допълва, че сме фини дошли от Урал. Рьослер "доказва", че българите сме самоеди (людоеди) от Сибир. Краковският проф. Коперницки обявява за български един череп, намерен в Букурещ (на някой си Никола Насиу). След различни проучвания на черепа екипът от антрополози на Вирхов стигнал до извода, че българите сме сродни с австралийските аборигени. Още по-интересни са заключенията на професор Obedenare - от формата на черепа заключил, че българите сме говорили едно наречие близко до това на самоедите и тунгузите.
       В днешно време ентусиасти търсят нашите праотци из цяла Азия - Волга, Памир, Тибет, Тиен Шан и т.н. Нищо, че под носа ни - в Черна гора (с. Шудиково), има тритонен масивен каменен блок с български надписи. Е, той обаче е описан от "сериозните" учени от ранга на Петър Добрев като "старинна плоча". Според Добрев, името на селото трябва да е в чест на стар българин с име Шудик, което се среща и днес в Кавказ. Ето как каменният блок в Черна Гора доказа че сме дошли от Кавказ!
       Друго доказателство, че сме тюрки е нагло преименуваният "Именник на българските владетели". Той бе превърнат в "Именник на българските ханове" при положение, че титлата "хан" не се среща в нито един исторически извор за български владетел. Изследователите използват "кана сюбиги" (волно позволявайки си понякога да го съкращават на "кан"), въпреки, че титлата е по-скоро "канас увиги" (ударението е на второто "а": канас = княз). За период от 108 години след публикуването му само двама българи правят изследвания на Именника. От публикуването му за първи път от Андрей Николаевич Попов през 1866г. до 1974г. Именникът е изследван от: Васил Златарски (1911г. - просто повторил тезата на английския историк Дж. Бъри) и М. Димитров (1927г. - правилно забелязал основна грешка във всички про-тюркски изследователи, но удобно игнориран и забравен).
       По повод употребата на титлата "хан" Петър Добрев (почитател на титлата "кан") има една крилата мисъл, която не мога да се сдържа да не цитирам:

"Ханосването всъщност е едно принизяване на Българската Държавност и Българската история. За нас ще е полезно, ако се придържаме към истината за древното ни величие, пък ако щат разните българоотрицатели да отидат в Балхана, там да се покачат върху някоя ханара и да зареват хански."

       Интересно как и Тангра бе наложен като древен български бог, след като има засега само едно обективно свидетелство за теоним подобен на тюркското божество. Погледнете снимката - аз не виждам да пише Тангра, а вие?

       Не е ли време вече да спрем да четем само една история, която при това е създадена с цел да ни унижи и да ограничи исканията ни след войните? История, създадена от не-български учени в защита на не-български интереси?

       Да не забравяме, че си имаме и наши, български историци с доста различен спрямо официалната ни история поглед. Приятно четене.