Отговори на някои критики към д-р Ганчо Ценов

"Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото"
Джордж Оруел, "1984"

<<<        >>>

Тази тема още се пише...

       Т. Йончев в този форум е публикувал 42 страници с критики към една от книгите на Ганчо Ценов - “Кроватовата България и покръстването на българите”.

       Тук са отговорите на критиките от страници 4-40.

       За да отворите скритите панели с детайлна информация, трябва да разрешите JavaScript.

II.Бележки по основните въпроси

Show/Hide
1. Етнографска главоблъсканица - какво според Ценов са българи, скити и хуни.
Show/Hide
Отг.: Цитира се изречение, с което Ценов започва да показва противоречията в логиката на своите опоненти. Хуните са тези скити, които живеят покрай Дунав. След IV век хуните са наричали сами себе си "българи".


Show/Hide
2. Ценов повтаря многократно невярно твърдение на базата на изкривяване на текст от Именника на българските владетели.
Show/Hide
Отг.: За Ирник Ценов е допуснал грешка, но за Безмер не е толкова сигурно, тъй като текстът на Именника не е достатъчно ясен.


Show/Hide
3. Основният аргумент на Г. Ценов за автохтонността на българите.
Show/Hide
3.1. и 3.2. Мизия се нарича България и мизи=българи само заради картата на Св. Йероним.

Show/Hide
Отг.: Всъщност Ценов цитира седем различни исторически извора и картата е само един от тях.Show/Hide
3.3. Картата на Св. Йероним е препис от XII в. и споменаването на Bulgaria може да е ретроспективно.

Show/Hide
Отг.: Автентичната според западните учени карта на Св. Йероним се потвърждава от различни други исторически извори.Show/Hide
3.4. Как става идентифицирането на мизи с българи и защо българите не се споменават при завладяването на Мизия от римляните; Мизия никога не е опирала до Босфора и дори да се е казвала България през IV в. това не потвърждава, че Стара България е опирала до Босфора.

Show/Hide
Отг.: Хуните, които населяват Мизия, се наричат "българи" след завладяването на Мизия от римляните; това че Мизия се нарича провинция България през IV-V век дава реален смисъл на твърденията на Теофан, че Стара България е опирала до Босфора.


Show/Hide
4. За това, че българите били славяни - с три имена и една дума Ценов "доказва", че българите, а и всички скити, са славяни.
Show/Hide
Отг.: Изрично в цитираната точка е казано, че детайлния анализ е в книгата "Праотечеството и праезикът на българите", защото целта е само да се покаже, че българите не са късни пришълци на Балканите.


Show/Hide
5. Етноидентификационната верига на автора.
Show/Hide
Отг.: Критикът приравнява понятия на етническа, топонимна и езикова основа, като игнорира времето към което се употребяват. Получените по този начин абсурдни резултати се приписват на Ценов без никакво основание.

<<<        >>>