Официалната ни история

"Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото"
Джордж Оруел, "1984"

       Основни недомислици в сегашната историческа теория за възникването на България:
  • Придвижването на голяма маса от хора на разстоянията за които се твърди, че са изминали ордите на Аспарух е много бавно. Това кара "историците" да обявят, че "хан" Аспарух с една малка орда е обединил славянските племена и е разгромил 60000 римска, пардон, византийска войска. Да не забравяме, че славяните, обединени от ордата толкова изплашват Константин IV Погонат, че стой включва и флота във военните действия.
  • Остава си загадка как "прабългарите" се претопяват в славяните, след като "прабългарите" създават държавата. Те имат ръководната роля. Но, великата "прабългарска" орда се претопява в славянското море. Странно колко бързо става това претопяване и как държавата не се разпада - нали славяните не ги бива много по държавите (след като са им трябвали "прабългари" за да си направят своя държава)...
  • Още по-голяма загадка е как номадите - "прабългари" създават каменни градове като Плиска. Номадите не са по монолитните строежи.
  • Никога един народ не измира току-така. Твърдението за (почти) изчезналите траки от земите на Блакнаския полуостров през IIIв. са меко казано странни. Особено имайки предвид че дори поддръжниците на теорията за пришълците признават, че Византия е имала и тракийски императори. Много лоша ще да е тази Византия дето е оставила така поданиците й траки да измрат.
       И накрая - не ви ли се вижда странно, че носителите на държавност са наречени от официалната история "прабългари", а не българи? Нима французите имат пра-французи? Галите са обединени в държава от племето франки, чието име носи и държавата им. Но французите и днес наричат племето, обединило ги в държава, просто франки... Няма пра-франки, нито пра-французи!

       Ако официалната теория за създаването на Българската държава ви се вижда изсмукана от пръстите, то запитайте се защо е създадена такава. И как и от кого е създадена. И дали има и други становища по въпроса.

       И най-накрая - ако официалната теория за създаването на България е съмнителна, как да се доверим на цялата останала официална история, която учим?