Глобално затопляне - новата религия

Тази тема още се пише...

       От няколко години по медиите върви масирана медийната кампания за причиненото от хората глобално затопляне и катастрофалните му последици (накратко AGW - Anthropogenic Global Warming). Както си върви кампанията за AGW обаче, един английски съдия отсъди, че вярването в AGW е със статут на религия. Наистина, докато учените са скептични към изследванията и резултатите си, се навъдиха разни пророци, които са на "ти" с климата или твърдят, че трябва да се доверяваме сляпо на платена от политици организация и неработещите ѝ климатични модели.

       Винаги съм смятал, че трябва да отдаваме нужното внимание на планетата и да работим за икономически ефективни методи за използване на източниците на възобновима енергия. Не е като да сме идеални жители имайки предвид глобалното замърсяване, което сме причинили на Земята, но стремежът към екологично производство не е еквивалентен на ограничаване емисиите на въглеродния диоксид (CO2). Вместо да се обсъждат реални проблеми, които можем да разрешим (или поне върху които можем със сигурност да влияем), от медиите ни атакуват с това все още спорно (поне сред учените) AGW. От една страна, в AGW има чудесно поле за изява на любими на медиите апокалиптични идеи, а от друга - за налагане на любими на политиците такси и данъци, с които уж ще оправим климата. Като че ли учените имат най-малко думата по отношение на AGW...

       На какво е продукт AGW - на нарочна организация, която се занимава само с оценка на това какво човешката дейност би причинила на климата - IPCC. Тази платена от политици организация не се интересува от естествените фактори, влияещи върху климата. В тясно дефинираните си рамки учените в IPCC са установили, че със своята дейност най-силно влияем върху климата посредством отделяния въглероден диоксид (CO2). За медии и политици това се оказва достатъчно да обявят CO2 за най-опасното нещо, което нашата дейност създава. Радиация, петролни разливи, изсичане на гори, застрояване на естествени ареали на животински видове, промени в терена и т.н. явно са нищо пред евентуалните проблеми, които естественият и необходим за фотосинтезата газ CO2, може да направи.

Факти

 • Има промени в климата (винаги е имало - климатът не е нещо статично)

 • Хората отделяме CO2 в нарастващи размери вече над един век

 • CO2 е парников газ

 • Няма доказателства, че CO2 ще прегрее Земята - само компютърни модели (IPCC използва Bern-CC и ISAM), които все още не могат да предсказват климата. Ето тук има изказвания на учени по въпроса.

 • Климатологията е още млада наука, която се развива бурно и има още много докато стане точна и ясно установена. Все още не е изяснено:
  1. Хората ли променяме климата
  2. Знаем ли как да променяме климата в посоката, в която желаем
  3. Затоплянето лошо ли е или добро и какво е въобще "добър климат". Ако гледаме последствията и говорим по принцип, не трябва ли да се плашим повече от евентуално глобално застудяване (виж тук, тук или тук), отколкото от глобално затопляне?
 • Медиите обичат катастрофи, апокалиптични предсказвания и всичко, което привлича вниманието

 • Политиците обичат да налагат такси и данъци и ако могат да наложат такса "дишане на въздух" биха го наложили

 • IPCC е финансирана от политици организация, чиято предмет на дейност е само влиянието, което човешката дейност има върху климата. С други думи IPCC не се интересува от естествените процеси, влияещи върху климата

 • Основен аргумент в полза на AGW са отчетите на IPCC, а не изводи от научни конференции.

       Скептицизмът е все още основната позиция на учените, които се занимават с климата. Позицията на алармистите по адрес на AGW е базирана на отчетите на IPCC, които уж показват становището на хиляди учени. Това обаче не е вярно - главата за CO2, която е в основата на AGW, е разгледана само от няколко десетки учени, като са игнорирани 60% от критичните бележки към нея - повече информация. Манипулациите свързани с IPCC и скептицизмът сред учените са достатъчни да се замисли човек какво точно е AGW. Да не забравяме също, че консенсусът сам по себе си не е наука - в миналото е имало консенсус за това, че Земята е плоска, че Слънцето обикаля около Земята и т.н.

Извод

       Климатичните промени са били и са повод за насаждане на страх - ето малко история. През 70-те години на XXв. е имало теория на глобалното застудяване поради падащите температури след 1945г. - "плашеща" статия от 1975г. По-детайлна информация за "глобалното застудяване" има примерно тук; ето и видео. Оказва се, че алармизмът е форма на привличане на внимание (и може би и на пари). Добър пример е Stephen Schneider, който от алармист за катастрофално глобално застудяване и идващ ледников период става сега алармист за катастрофално глобално затопляне. През 1971г. е твърдял, че дори 8-кратно увеличение на CO2 ще затопли Земята с максимум 2 градуса по Келвин, а през 1980г. - че удвояването на CO2 ще предизвика затопляне с 1.5 до 4 градуса по Келвин.
       Да не забравяме алармисткото писмо за глобално застудяване, изпратено до президента Никсън през 1972г., което довежда до създаването на специален "Панел" към Комитета за атмосферни науки, а в последствие и до създаването на Центъра за анализ на климата (CAC - Climate Analysis Center). Исторически материали по въпроса: презентация (оригинал) и статия (оригинал).

       Тогава доста хора са вярвали в глобалното застудяване и идващия ледников период. Сега въпросът не е дали вярвате в AGW, а дали учените са на същото мнение. Защото AGW е въпрос на наука, а не на вяра. Ако е само до вяра, то значи AGW е наистина религия.

       Научна (а не религиозна) дискусия по въпроса за AGW:

Оригинал  Свали

       Ако ни е страх от глобалните температури, то защо намалява броят на измервателните станции в последните години:

Свали

       В края на това видео има и графика с броя на станциите по години:

Оригинал  Свали