Скептицизъм

Тази тема още се пише...

       За учените е характерен скептичният подход. Всяка нова идея се подлага на съмнение и проверка. В областта на климатологията се издават голямо количество статии, активно се променят становища и в много университети има изследователски групи. Това показва, че все още няма разбирателство между учените и не е създадена климатична теория, която да работи ефективно, т.е. да предсказва климата и да дава обяснение на предсказанията си.
       Тъй като климатологията не е изяснена все още, има толкова теории, колкото и учени. Спорове, съответно, има много. Ако например събереш 5 климатолога на едно място може да получиш някакъв такъв разговор:

А: Не е CO2 виновен за промените в климата, защото изследванията на мехурите в ледниците показват, че промените в концентрацията на CO2 следват промените в температурите. Излиза, че промените в концентрацията на CO2 са следствие на температурните промени, а не причина за тях.

Б: Така е било в миналото, но сега отделяния от човека CO2 става причина за затопляне, което пък ще доведе до още повишаване на CO2 (положителна обратна връзка).

В: Водните пари компенсират парниковия ефект на CO2 с обратен ефект на охлаждане и се постига равновесие (отрицателна обратна връзка).

Г: Парниковият ефект на CO2 е с насищане (при определена концентрация е напълно непрозрачен за честотния си диапазон) и при последващо повишаване на концентрацията му няма никакво влияние.

Д: Слънцето е основната причина за промените в климата и циклите на Milankovitch и слънчевата активност са главните фактори. Промените в газовия състав на атмосферата са резултат от промените, породени от космическите лъчения, достигащи планетата.

       Ето малко причини за скептицизъм по отношение на климатичните промени:

       Даните от наземните станции не са достоверни. Измерванията показват, че повърхността се затопля повече от средната тропосфера, която напоследък дори се охлажда - данните за графиката вдясно са взети от NOAA. Ако средните температури на планетата се повишават от парникови газове, то трябваше да е обратното - тропосферата трябваше да се затопля повече от земната повърхност. Привържениците на AGW обясняват разминаването на данните и захлаждането на тропосферата с твърдението, че небето пада на главите ни, вместо да приемат по-логичното твърдение, че показанията на датчиците от земната повърхост са некоректни.

       През вековете температурата на Земята се е променяла и сега сме в процес на покачване след "мини-ледникова епоха". През последните 5000 години е имало 3 топли периоди, които са били по-топли от сега и Земята е оцеляла. През последните 150 години само в периода 1975 - 1998г. температурата се покачва заедно с повишаването на употребата на фосилни горива. Температурните колебания и концентрацията на CO2 преди 1975г., както и в периода 1998-2008г. не се корелират! Ледниковия период през късния Ордовик (460-445 млн. г. пр.н.е.) при наличие на 8 до 20 пъти повече CO2 в атмосферата показва, че има и други фактори, определящи климата ни, освен CO2. Съдържанието на CO2 и температурата в ледниковите мехури показва, че през хилядолетията концентрацията на CO2 следва изменението на температурите.

       Предсказванията за катаклизматични промени в климата, породени от затоплянето на планетата, срещат доста критики (вижте учените под статията). Нивото на океаните се е покачвало средно с 1.7 мм/год. в периода 1850-2006г., но след това се стабилизира. James Morison (полярен изследовател на НАСА) - "изследванията ни потвърджават, че много от промените в Арктическиа океан са породени от естествени десетилетни цикли, а не от тенденция, свързана с глобалното затопляне". За топенето на арктическия лед има и други възможни обяснения. Морското равнище не се покачва от топенето на плаващ лед, какъвто е Арктическия, но близо 87% от леда на планетата е в Антарктида и той се удебелява. Топенето през зимата 2008-2009г. (лято в южното полукълбо) е рекордно ниско. Никога по-рано през годините на сателитно наблюдение не е имало по-слабо топене. Причина за това може да е озоновата дупка, но едностранчивото отношение на медиите към Арктика и Антарктида показва, че предизвиканото от човека глобално затопляне е политика, а не наука. Да не говорим, че дори в Арктика последните две години има нарастване на леда.

       За тенденциозното отношение на медиите има повече информация тук и тук. От медиите ни облъчват и с "информация" за изчезващите и освирепяващи бели мечки, но аз мисля, че мечките просто имат нужда от повече любов (вижте края на клипа ).

       CO2 не е замърсител - необходим е за фотосинтеза и растенията стават по-големи когато е в повече, да не говорим, че го пием с газираните напитки. Парниковите газове са около 1% от атмосферните газове и CO2 е около 3.6% от парниковите газове. Това прави CO2 близо 0.038% от газовият състав на атмосферата. Само 3.4% от въпросния CO2 е причинен от човешката дейност. Тези малки проценти не смущават IPCC, която въвежда в компютърните си симулации положителни обратни връзки. Така с малки промени в този малко съдържащ се газ могат да се получат наистина апокалиптични резултати. Проблемът на положителните обратни връзки е, че правят климата твърде нестабилен и непредвидим. Например предсказванията на IPCC за покачване на температурата след 2004г. се разминават серозно с реалните средни температури. Това не смути IPCC - оказа се, че според тях захлаждането е временно явление, породено от аерозоли и друга човешка активност. Въобще - "правим, струваме ама все човека е виновен".

       Сред учените има много спорове - дори за глобалното затопляне през Средновековието, но както казах в началото - има достатъчно материал за скептицизъм по отношение на AGW. Не вярвайте в тази религия твърде сляпо...