Теории – наследници на неокласическата школа

Втората половина на XX в.

<<<        >>>


       Теориите-наследници на неокласическата школа усложняват и обобщават неокласическия анализ. Приема се, че икономическият човек реагира с ограничена рационалност. Икономиката се приема като динамична система, колебаеща се около равновестна статична система (дефинирана теоретично).

       Неокласически синтез
       Монетаризъм (1950г.-1970г.)
       Модерни неокласици (след 60-те години на XX в.)

<<<        >>>