Деградация на обществото

       Покрай мафиотизираната върхушка във властта много често забравяме един много обезпокоителен факт. Обществото ни деградира, систематично се унищожават икономика, образование, здравеопазване, наука, култура, спорт. С помощта на двойни стандарти навсякъде около се нас се цели налагане на примиренческо поведение - "нищо не може да се направи".

Какво стана:
 1. Разбиха ни, накараха ни да "се спсяваме поединично" - нещо невъзможно, защото силата ни е в обединението. Трябва да забравим тесногръдите и злободневни нападки, защото от тях само губим.

 2. Управниците ни направиха всичко да отвратят по-интелигентните българи от политиката и така съдбините ни да се решават от необразованите. Защото докато умният се колебае, глупавият е сигурен...

 3. Наложиха се в медийното пространство разни "малцинства", въпреки че никъде в Конституцията не е признато наличието на такива. И започнаха да се дават права на обявените малцинства в разрез с два основни принципа:
  • Няма групови права, а само индивидуални такива.
  • Няма права без задължения; обратното е отнемане на правата на тези, които имат задължения.
  Важното тук, е че трябва да говорим и действаме главно против първопричината. Това са държавните институции, и някои неправителствени организации, даващи и защитаващи въпросните права (Хелзински комитет, фондации като "Отворено общество" и "Бъдеще за България").

 4. Започнаха да ни цепят на псевдо нации и етноси: комунистите насилствено създадоха и наложиха т.нар. македонска нация, наложи се оксиморона "български турци", създаде се помашки етнос. Лека полека бяхме оградени от мразещи българите "други" етноси и нации.
  Българи мразят българи?!!
  Това не трябва да се допуска!

       И в крайна сметка, без да сме във война населението ни намаля драстично. Най-лошото е, че точно най-кадърните хора, цветът на нацията, емигрира и то безсрочно. Без идея да се връщат. Наложеното чувство на безсилие ги изгони, но ние трябва да намерим сили да покажем, че имаме желание да се борим. Че искаме съдбините ни да са в наши ръце - не в ръцете на сегашните българомразци или на този или онзи Голям брат. И да намерим начин да убедим емигриралите българи да се върнат. Да изградим отново национален идеал, който да определя нашите национални интереси. И те да определят политиката и управлението на държавата ни.