Термини


       Както всичко друго свързано с евреите, дори термините са забулени в лъжи, манипулации и пропаганда. Тъй като няма как всички да разбираме едно и също нещо използвайки думи, чиито смисъл умишлено се размива, аз давам тук мои лични дефиниции, които ще използвам в темите си. Давам тези дефиниции с цел темите ми да станат по-ясни, а не за да претендирам, че съм наясно с терминологията. По същество, според мен, това е невъзможно.

       Палестина (Palestine) - Средиземноморска държава, граничеща със Сирия, Йордания и Египет:

След Втората световна война ционистите окупират Палестина и я преименуват Израел, въпреки съпротивата на юдеи и равини:
http://www.jewsnotzionists.org/
http://www.jewsagainstzionism.com/
Старозаветни юдеи казват, че Израел не трябва да съществува
Юдеи протестиращи срещу ционизма

Средствата за масова пропаганда налагат тезата, че Палестина е това, което е означено на картата като West Bank и Gaza:

Според мен това, което е означено като Израел заедно със споменатите две територии е Палестина, а такова нещо като "държава Израел" не съществува! Разбира се, това не означава, че подкрепям терористи като Хамас, чието съществуване е нужно на ционистите да въоръжават Израел и да оправдават съществуването на тази изкуствена държава, налагаща терор над арабите в района.

       Ханаан (Hanaan) - типично по ционистки размито понятие. Може да значи земята на Ханаан, сина на Хам; може да значи земята населявана от израилтяни; може да значи земята населявана от юдеи; може да значи "обетованата", т.е. обещаната земя на "евреите" от техния пазарящ се расово-племенен бог, който сключва договор с тях - вяра срещу тази земя. В по-ново време се използва като "Свята земя", каквото и да значи това. С течение на времето или в зависимост от нечии пристрастия Ханаан се е използвало като име на различни територии - и като размер, и като местоположение. Аз възприемам Ханаан като древно име на Палестина.

       юдеин (jew) - жител на държавата Юдея (от X до I в. пр.н.е.). Мойсей се е опитвал да наложи в Юдея единобожие върху изповядваното от юдеите езичество. Законите на единният Бог, които са описани в първите 5 книги от Стария Завет, се наричат Тора и са в основата на т.нар. юдаизъм. С течение на времето една група (секта) манипулира Тора и я превръща от възхвала на единния любящ Бог в расистка доктрина.

       израилтянин (israelite) - жител на държавата Израил (937-731г. пр.н.е.)

       евреин (hebrew) - промит от ционистите човек. Първоначално са били промивани мозъците на тези от юдеите, които са избрани по "метрически книги" и са били затваряни зад стените на Ерусалимското гето. Поради еманципацията и мощните течения сред юдеите за премахване на гетата след 1900г., ционистите промиват самоизолираните в гета племена в Полша, обявявайки ги за "източни евреи" (ашкенази). Промивката е расистка и изисква от евреина да се смята за богоизбран и да презира всички други. Основополагащите правила, дефиниращи евреите, са:
  • Правило за капсулиране на базата на псевдо-родова връзка:
    За да си евреин трябва да се смяташ за богоизбран, майка ти също да се смята за богоизбрана и ако си мъж не трябва да се жениш за жена, която не се смята за богоизбрана.
  • Правило на омразата между евреи и неевреи:
    Народът, при който евреинът живее, трябва да се третира като угнетител и винаги да се подпомагат неговите врагове.
  • Правило на самоизолацията:
    Признават се само и единствено ционистките закони (съдържащи се в Талмуда и отразени частично с манипулациите в Тора). Под споменаваната в Талмуда и Тора дума за човек трябва да се разбира само евреин.
       сефарди (sephardi) - "западни евреи", т.е. юдеите, заселили се с арабското нашествие през Испания. Заселниците юдеи не са само от Ерусалимското гето и именно наличието на здраво мислещи и не-промити сред тях спомага за "еманципацията" им.

       ашкенази (ashkenazi) - "източни евреи", т.е. самоизолираните в гета племена в Полша в началото на XXв. (преполага се, че са хазари). Капсулирането и самоизолацията на тези племена подпомага ционистите да им внушат бързо и ненасилствено същата расова доктрина, която се наложило да внушават на юдеите в продължение на десетилетия и то с насилствено създадени гета. Ашкеназите обявяват за ерес отговорите на Великия Синедрион към въпросите на Наполеон през 1807г. Тогава Великият Синедрион официално признава, че отделна еврейска нация не съществува. Яростното противопоставяне на ашкеназите към отговорите на Синедриона доказва, че ашкеназите нямат нищо общо с юдеите (сефардите) и техния Синедрион.

       мизрахи (mizrahi) - изкуствено измислена група "евреи". В Израел се използва за сепариране на юдеите: мизрахи са юдеите дошли от арабизирани страни (в Азия и Северна Африка), а сефарди - останалите юдеи. Извън Израел мизрахи се използва за означаване на "източни евреи", т.е. юдеи заселили се на изток от древна Юдея (твърди се юдеите са се разселвали чак до Индия). Целта на втората дефиниция е да се предизвиква объркване на ашкенази (уж "източни евреи", но за Европа) и мизрахи ("източни евреи" но за Азия). Дефинирането и налагането на тази нехомогенна група "евреи" служи на политическите и сепаратистки цели на ционистите. Според мен, такова нещо като "мизрахи" не съществува.

       левити (levite, lewite) - секта от паразити, която внушава на юдеите, че за да са правоверни трябва да дават "десятък" към боговете, който се събира от "синовете Левиеви". Ако не са правоверни, юдеите ще бъдат заколени от "най-правоверните" - левитите. Повече информация за дейността им има тук, а за историята им - тук. Сектата е с името левити от преселението от Египет (между 15 и 13 в.пр.н.е.), до завладяването на Юдея от Рим (I в. пр.н.е.)

       фарисеи (pharisee) - след завладяването на Юдея от Рим, горната секта се преименува на фарисеи с цел да махнат религиозната оркаска (така по-лесно може да заемат постове с власт в Римската империя). Христос и последователите му заклеймяват именно фарисеите, защото по негово време паразитите са се наричали така. Под името фарисеи сектата действа за кратко - от завладяването на Юдея от Рим до 70г. т н.е. Виж история на ционизма.

       талмудисти (talmudists) - съпротивата срещу фарисеите е толкова голяма, че те се връщат към религиозната окраска, като създават Талмуда. Дейността на сектата под името талмудисти е много продължително - от 70 до 1800 г. от н.е. Виж история на ционизма.

       ционист (zionist) - Отново без религиозната окраска сектата събира пари в името на "националната" идея на евреите, въпреки уверенията на Великия Синедрион, че такова нещо като еврейска нация не съществува. Дейността на сектата под името ционисти е от 1900г. до сега. Ето още малко по въпроса какво е ционизъм.

       труженик - човек, който печели парите си, т.е. който осигурява живота си, посредством своя труд. Тружениците може да са както наемници, така и предприемачи-производители, борещи се да произвеждат продукция (услуги), които да продават. Тружениците може да са търговци, които търсят подходящи стоки на борсите и транспортират стоките на предприемачите до магазините си или директно до крайните консуматори.
       Кои не са труженици - собствениците (акционерите) на банки и финансови къщи. Не са труженици спекулантите (било борсови или стокови), не са труженици всички тези, които без да работят "печелят" - само с течение на времето.
       Сегашната финансова система с нейните олихвяващи се пари, сегашният "евроатлантически" начин на живот - където парите са превърнати в стойност сами по себе си и тяхното натрупване - печалбата е превърната в самоцел, осигуряват безметежното живуркане на паразитите, които без да работят стават "по-богати" (поне откъм парични знаци). Банковите върхушки, "разрешили си" да печатат пари (например Федералният резерв на САЩ) могат да създават от нищото стойност сама по себе си. Банките даващи назаем повече пари отколкото имат (никъде по света няма напълно ликвидна банка) също създават от нищото стойност сама по сбе си.
       Накратко - тружениците получават пари срещу труда и усилията си, паразитите - срещу нищо. С други думи, паразитите крадат труда на тружениците. И най-лошото е, че паразитите консумират в пъти повече обществени блага от нас - глупавите и наивни труженици...

       Световна конспирация - теория, създадена от банкери, спекуланти, брокери и всякакви други паразити, живеещи на гърба на трудещите се. Целта е да се създаде карикатурно представяне на истински факти - че на гърба на обикновените работещи хора живеят малко на брой паразити, които обаче консумират огромни ресурси. С помощта на тази теория се отвилича вниманието на по-будните и интелигентни хора от масата на тружениците.
За повече детайли - вижте "Протоколи на Ционските мъдреци".