Еврейският въпрос

Ционистите не са евреи!


       Толкова много лъжи, митове и легенди има около евреите, че не знам дори от къде да започна. Дали да не започна с изчистване на термините (евреин, юдеин, израилтянин, левит, талмудист, ционист)? Или пък, дали да не започна от специалните думички като "холокост" и "антисемитизъм"? Винаги може да се започне от библейска гледна точка (езичници ли са били юдеите, какви са били свещениците им, галилеецът Христос бил ли е евреин)...
       Да започна ли от ционистка гледна точка и просто да си пиша за лихварство, използвачество, расизъм и как вълците се крият сред овцете?

       Ще започна с една приказка:

       "Имало едно време едно племе (народ) - хабиру, което живяло на територията на днешните Палестина, Йордания и Ирак. Това племе е споменавано в различни шумерски, египетски, акадски, хетски, митанийски и угаритски източници, датирани между 21 и 12 в.пр.н.е., т.е. преди идването на преселниците от Египет, които Мойсей е водил (преселението се датира между 15 и 13 в.пр.н.е.). С течение на времето след идването на преселниците, се оформили две основни племена (народа): израилтяни (на север) и юдеи (на юг). Около 937г. пр.н.е. съответно се оформили две отделни държави: Израил ("дом на Йосиф") и Юдея ("дом на Юда"). През 731г. пр.н.е. Асирия завладяла Израил, който повече не се възстановил - израилтяните се претопили. От своя страна Юдея също била завладяна от Вавилон през 596г. пр.н.е., по-късно и от Персия - през 536г. пр.н.е., но юдеите се капсулирали, затворили се в свои си общности и така се спасили от асимилацията."

       Някаква сила ги карала да странят от всички други. Коя ли е тя?

       Това е една секта от паразити, желаещи да живуркат на гърба на тружениците. Времената не са били материалистични както днес, затова се е оказало най-лесно да се паразитира като се представяш за духовен водач. Дали хабиру или придошлите заселници от Египет са били езичници не е ясно, но за юдеите се знае, че са били езичници и са правили жертвоприношения на боговете си. Това е било много удобно за паразитите, които монополизират продаването на жертвени животни. Те измислят хиляди правила, по които юдеите трябва да живеят за да са "праведни" и които често включват "жертви" и "дарения" или казано по друг начин подаръци от страна на наивните труженици. Още по времето когато Юдея е създадена, хората започват да търсят един общ за всички и любящ всички хора бог - бог на морала и доброто. Бог, въплъщаващ идеали, към които всеки вярващ трябва да се стреми за да се извиси. Египетският Ра, китайският Конфуций, индийският Буда, триедниният български бог - всички те са били олицетворение на този естествен човешки стремеж. За да не бъдат разкрити за охолния си живот и за непрестанната и честа нужда от жертвоприношения, сектата от паразити манипулира донесените морални закони от Мойсей (взети от египетската религия - например десетте божи заповеди са от глава 125 на "Книга на мъртвите", Папирус Ну - Изповед за отричане I).
       Промяната е постепенна и се вижда ясно в първите 5 книги от Стария Завет (Тора). Лека полека позитивният и любящ Яхве (Йехова) се превръща в проклинащо и пазарящо се расово-племенно божество. Непрекъснато говори, че юдеите са богоизбрани, че са "неговият" народ, а връзката с него се описва като договор. В замяна на жертвен ритуал въпросният Яхве обещава разрушения и поробване на другите народи. Яхве в Тора налага религиозна нетърпимост към другите религии - разрушаване на чуждите молитвени храмове и т.н. В "Изход" Яхве иска извършването на убийства в негово име. В силно манипулираната Тора са описани синовете Левиеви (левити), които извършват кървави доказателства за своята вярност. Тези масови убийци биват представени като най-правоверните.
       За манипулативността свидетелства самата Библия - в "Неемия, глава 8" пише как левитите четат на хората изборно и прибавят тълкуване към прочетеното. Явно е, че налаганите за "най-правоверни" убийци и манипулатори са въпросните паразити. В Стария Завет се наричат левити, после се наричат фарисеи (включително по Христово време - Исус Христос е заклеймявал въпросните фарисеи). След това се наричат талмудисти, а сега - ционисти (детайли има в история на ционизма).
       Лошото е, че днес става трудно да различиш човекомразецът-ционист от наивника-ционист смятащ че ционизъм е просто национализъм (естественото желание на евреите да имат държава). Наивникът-ционист мисли че е нормално да се създаде държава на мястото на окупирана територя, призната международно като Палестина. Според наивникът-ционист е нормално да се третира като "тероризъм" отговора спрямо масовото и систематично изселване (и изтребление) на цивилни хора с палестински паспорти, които населяват Палестина от преди ционистите да си въобразят, че там ще е "тяхната" държава. Провалът на Обществото на народите, както и на ООН да осигурят суверенитета на палестинците не може да е оправдание за ционистите да извършват спрямо палестинците "престъпления срещу човечеството" и то в продължение на десетилетия.

       Но да се върнем към дейността на левитите. Те имат отчаяна нужда юдеите да не се отклоняват от тяхната "религия". Това постигат на два плана - религиозен и светски. Светският се налага чрез многобройни правила като забрана на смесени бракове и обявяването на не-юдеите за "гнусни". Налага се нетърпимост, граничеща с омраза:

Второзаконие:
[7:1] Когато Господ, Бог твой, те въведе в земята, в която ти отиваш, за да я завладееш, и изгони отпреде ти многобройните народи: хетейци, гергесейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци, - седем народа, които са по-многобройни и по-силни от тебе,
[7:2] и ти ги предаде Господ, Бог твой, и ти ги разбиеш, - тогава предай ги на заклятие, не влизай с тях в съюз и ги не щади;
[7:3] и се не сродявай с тях: дъщеря си не давай на сина му, и дъщеря му не вземай за сина си;
[7:4] защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и тогава ще се разпали върху вас гневът на Господа, и Той скоро ще те изтреби.
[7:5] Но постъпете с тях тъй: жертвениците им разрушете, стълбовете им разбийте и дъбравите им изсечете и истуканите (на боговете) им с огън изгорете;
[7:6] защото ти си свет народ на Господа, твоя Бог: тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всички народи, които са на земята.
[20:16] Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа,
[20:17] а предай ги на заклятие: хетейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци (и гергесейци), както ти бе заповядал Господ, Бог твой,
[20:18] за да ви не научат да правите също такива гнусотии, каквито са правили те за своите богове, та да не грешите и вие пред Господа, вашия Бог.

       Връзката с Бог се представя като договор. В Левит глава 26 са изброени множество обещания ако се спазват "наредбите" и "заповедите" му, както и множество проклятия и заплахи ако не се спазват. Нека да видим някои точки от въпросния "Божи закон", който е толкова важно да бъде спазван:

Неемия:
[10:32] И поставихме си за закон да даваме от себе си по една трета сикла на година за нуждите в дома на нашия Бог:
[10:33] за хлябовете на предложението, за постоянния хлебен принос и за постоянното всесъжение, за съботите, за новомесечията, за празниците, за свещените вещи и за жертвите за грях за очистяне на Израиля, и за всичко, що се върши в дома на нашия Бог.
[10:34] И хвърлихме жребие ние, свещеници, левити и народ, за доставяне дърва, кога кое наше поколение в определените времена на всяка година, да ги докарва в дома на нашия Бог, за да горят върху жертвеника на Господа, нашия Бог, както е писано в закона.
[10:35] Задължихме се още да принасяме всяка година в дома Господен първоберката от земята си и първоберката от плода на всяко дърво;
[10:36] тъй също - да довеждаме в дома на нашия Бог при свещениците, които служеха в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, както е писано в закона, - първородните от едрия и дребния си добитък.
[10:37] И първоберката от мляното наше жито, и нашите приноси, и плодове от всяко дърво, и вино, и дървено масло ще доставяме на свещениците в клетовете при дома на нашия Бог, и десятък от земята си - на левитите. Те, левитите, ще събират десятък по всички градове, дето имаме земеделие.
[10:38] При левитите, кога събират левитския десятък, ще се намира свещеник, син Ааронов, та левитите да откарват десятък от своя десятък в дома на нашия Бог, в стаите, определени за клетове.
[10:39] Защото в тия стаи както Израилевите синове, тъй и левитите са длъжни да докарват, що се принася в дар: жито, вино и дървено масло. Там са и свещените съдове, и служещите свещеници, и вратарите, и певците. И ние няма да оставим дома на нашия Бог.

       В първите 7 глави на Левит се описват жертвени ритуали за опрощаване на грехове. А ето какво е праведно според Изход:

Изход:
[32:26] И застана пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове.
[32:27] И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.
[32:28] Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.

       Могат още много примери да се дадат, но и дотук се вижда манипулацията. Нагнетява се нетърпимост между юдеи и не-юдеи, за да може първите да се капсулират. Юдеите трябва да са "правоверни", тъй като иначе ги грози смъртно наказание от страна на "праведните" левити. Вижте История на ционизма за силовите мерки, с които се създават първите юдейски гета. На юдеите им се внушава, че за да са праведни трябва да си плащат на "дома на Бога", както и десятък на левитите. Същите Левити, които "четат разборно" и "прибавят тълкуване" към Закона Божий (Неемия, [8:8]). Доказателство за преправянето са думите на Яхве, които започват положително, но лека-полека се превръщат в проклятия - типичен пример е Левит, глава 26. Разликите в преводите на 70-те тълковници (Септуагинта) и св. Йероним (Вулгата) са показателни за това доколо четем реалното съдържание на дрвените писания. Цитираният по-долу текст е латинският (Вулгатата), като разликите са в плътния текст - под наклонената черта е гръцкият превод (Септуагинтата):

Битие:
[47:31] И рече: закълни ми се. И той му се закле. А Израил се поклони върху възглавницата на постелката / на върха на жезъла му.
[49:21] Нефталим е растовит теревинт, разпуснал прекрасни клони / Нефталим е гиздава сърна; той говори прекрасни изречения.

Второзаконие:
[32:8] Когато Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете човешки, тогава тури граници между народите по броя на синовете Израилеви / по числото на Божиите Ангели.

       Освен капсулирането на юдеите, въпросните паразити трябва да скрият своята дейност. Това постигат с помощта на димна завеса от много лъжи, полуистини и лицемерие. Например - споменатите Божи Закони са описвани като Израилеви, както и държавата - продукт на Втората Световна Война, се нарича Израел, докато описаните "закони" са налагани на юдеите в Юдея. Израил е бил завладян и асимилиран от асирийците преди сектата да наложи своето влияние там... Името, наложено впоследствие на юдеите - евреи (hebrew) идва от името на по-древното племе - хабиру. Поправките на Ездра и Неемия в свещеното писание, забраняващи смесените бракове прави Давид и Соломон "неправоверни". Това, разбира се, не пречи те да бъдат представяни като правоверни. Още много може да се говори за лъжите и двусмислиците, които биват налагани - повече информация за това има в дефиницията ми за термините.

       И така, еврейският въпрос е бил в неспособността на евреите да се отърсят от властта на тези левити / фарисеи / талмудисти / ционисти. През вековете поради влиянието и дейността на тази секта (и то от еврейско име), евреите наистина имат доста неприятности. Проблемът от XX в. насам обаче става световен, поради неимоверно нарастналото влияние на ционистите в световен мащаб. Днес еврейският въпрос е световен въпрос, тъй като световният финансов и военен ресурс, както и средствата за масова пропаганда се контролират от ционисти. Но това не са евреи - нека признаем това. Евреите са жертва на дейността на ционистите, така както и всички останали.