Еврейският въпрос

Ционистите не са евреи!


       Толкова много лъжи, митове и легенди има около евреите, че не знам дори от къде да започна. Дали да не започна с изчистване на термините (евреин, юдеин, израилтянин, левит, талмудист, ционист)? Или пък, дали да не започна от специалните думички като "холокост" и "антисемитизъм"? Винаги може да се започне от библейска гледна точка (езичници ли са били юдеите, какви са били свещениците им, галилеецът Христос бил ли е евреин)...
       Да започна ли от ционистка гледна точка и просто да си пиша за лихварство, използвачество, расизъм и как вълците се крият сред овцете?

       Ще започна с една приказка:

       "Имало едно време едно племе (народ) - хабиру, което живяло на територията на днешните Палестина, Йордания и Ирак. Това племе е споменавано в различни шумерски, египетски, акадски, хетски, митанийски и угаритски източници, датирани между 21 и 12 в.пр.н.е., т.е. преди идването на преселниците от Египет, които Мойсей е водил (преселението се датира между 15 и 13 в.пр.н.е.). С течение на времето след идването на преселниците, се оформили две основни племена (народа): израилтяни (на север) и юдеи (на юг). Около 937г. пр.н.е. съответно се оформили две отделни държави: Израил ("дом на Йосиф") и Юдея ("дом на Юда"). През 731г. пр.н.е. Асирия завладяла Израил, който повече не се възстановил - израилтяните се претопили. От своя страна Юдея също била завладяна от Вавилон през 596г. пр.н.е., по-късно и от Персия - през 536г. пр.н.е., но юдеите се капсулирали, затворили се в свои си общности и така се спасили от асимилацията."

       Някаква сила ги карала да странят от всички други. Коя ли е тя?

       Това е една секта от паразити, желаещи да живуркат на гърба на тружениците. Времената не са били материалистични както днес, затова се е оказало най-лесно да се паразитира като се представяш за духовен водач. Дали хабиру или придошлите заселници от Египет са били езичници не е ясно, но за юдеите се знае, че са били езичници и са правили жертвоприношения на боговете си. Това е било много удобно за паразитите, които монополизират продаването на жертвени животни. Те измислят хиляди правила, по които юдеите трябва да живеят за да са "праведни" и които често включват "жертви" и "дарения" или казано по друг начин подаръци от страна на наивните труженици. Още по времето когато Юдея е създадена, хората започват да търсят един общ за всички и любящ всички хора бог - бог на морала и доброто. Бог, въплъщаващ идеали, към които всеки вярващ трябва да се стреми за да се извиси. Египетският Ра, китайският Конфуций, индийският Буда, триедниният български бог - всички те са били олицетворение на този естествен човешки стремеж. За да не бъдат разкрити за охолния си живот и за непрестанната и честа нужда от жертвоприношения, сектата от паразити манипулира донесените морални закони от Мойсей (взети от египетската религия - например десетте божи заповеди са от глава 125 на "Книга на мъртвите", Папирус Ну - Изповед за отричане I).
       Промяната е постепенна и се вижда ясно в първите 5 книги от Стария Завет (Тора). Лека полека позитивният и любящ Яхве (Йехова) се превръща в проклинащо и пазарящо се расово-племенно божество. Непрекъснато говори, че юдеите са богоизбрани, че са "неговият" народ, а връзката с него се описва като договор. В замяна на жертвен ритуал въпросният Яхве обещава разрушения и поробване на другите народи. Яхве в Тора налага религиозна нетърпимост към другите религии - разрушаване на чуждите молитвени храмове и т.н. В "Изход" Яхве иска извършването на убийства в негово име. В силно манипулираната Тора са описани синовете Левиеви (левити), които извършват кървави доказателства за своята вярност. Тези масови убийци биват представени като най-правоверните.
       За манипулативността свидетелства самата Библия - в "Неемия, глава 8" пише как левитите четат на хората изборно и прибавят тълкуване към прочетеното. Явно е, че налаганите за "най-правоверни" убийци и манипулатори са въпросните паразити. В Стария Завет се наричат левити, после се наричат фарисеи (включително по Христово време - Исус Христос е заклеймявал въпросните фарисеи). След това се наричат талмудисти, а сега - ционисти (детайли има в история на ционизма).
       Лошото е, че днес става трудно да различиш човекомразецът-ционист от наивника-ционист смятащ че ционизъм е просто национализъм (естественото желание на евреите да имат държава). Наивникът-ционист мисли че е нормално да се създаде държава там където вече има такава и е още по-нормално да се третира ответната реакция като "тероризъм".

       Но да се върнем към дейността на въпросната секта. Те имат отчаяна нужда юдеите да не се отклоняват от тяхната "религия". Това постигат на два плана - религиозен и светски. Светският се налага чрез многобройни правила като забрана на смесени бракове и обявяването на не-юдеите за "гнусни". Налага се нетърпимост, граничеща с омраза:

Второзаконие:
[7:1] Когато Господ, Бог твой, те въведе в земята, в която ти отиваш, за да я завладееш, и изгони отпреде ти многобройните народи: хетейци, гергесейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци, - седем народа, които са по-многобройни и по-силни от тебе,
[7:2] и ти ги предаде Господ, Бог твой, и ти ги разбиеш, - тогава предай ги на заклятие, не влизай с тях в съюз и ги не щади;
[7:3] и се не сродявай с тях: дъщеря си не давай на сина му, и дъщеря му не вземай за сина си;
[7:4] защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и тогава ще се разпали върху вас гневът на Господа, и Той скоро ще те изтреби.
[7:5] Но постъпете с тях тъй: жертвениците им разрушете, стълбовете им разбийте и дъбравите им изсечете и истуканите (на боговете) им с огън изгорете;
[7:6] защото ти си свет народ на Господа, твоя Бог: тебе избра Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всички народи, които са на земята.
[20:16] Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа,
[20:17] а предай ги на заклятие: хетейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци (и гергесейци), както ти бе заповядал Господ, Бог твой,
[20:18] за да ви не научат да правите също такива гнусотии, каквито са правили те за своите богове, та да не грешите и вие пред Господа, вашия Бог.

       Връзката с Бог се представя като договор. В Левит глава 26 са изброени множество обещания ако се спазват "наредбите" и "заповедите" му, както и множество проклятия и заплахи ако не се спазват. Нека да видим някои точки от въпросния "Божи закон", който е толкова важно да бъде спазван:

Неемия:
[10:32] И поставихме си за закон да даваме от себе си по една трета сикла на година за нуждите в дома на нашия Бог:
[10:33] за хлябовете на предложението, за постоянния хлебен принос и за постоянното всесъжение, за съботите, за новомесечията, за празниците, за свещените вещи и за жертвите за грях за очистяне на Израиля, и за всичко, що се върши в дома на нашия Бог.
[10:34] И хвърлихме жребие ние, свещеници, левити и народ, за доставяне дърва, кога кое наше поколение в определените времена на всяка година, да ги докарва в дома на нашия Бог, за да горят върху жертвеника на Господа, нашия Бог, както е писано в закона.
[10:35] Задължихме се още да принасяме всяка година в дома Господен първоберката от земята си и първоберката от плода на всяко дърво;
[10:36] тъй също - да довеждаме в дома на нашия Бог при свещениците, които служеха в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, както е писано в закона, - първородните от едрия и дребния си добитък.
[10:37] И първоберката от мляното наше жито, и нашите приноси, и плодове от всяко дърво, и вино, и дървено масло ще доставяме на свещениците в клетовете при дома на нашия Бог, и десятък от земята си - на левитите. Те, левитите, ще събират десятък по всички градове, дето имаме земеделие.
[10:38] При левитите, кога събират левитския десятък, ще се намира свещеник, син Ааронов, та левитите да откарват десятък от своя десятък в дома на нашия Бог, в стаите, определени за клетове.
[10:39] Защото в тия стаи както Израилевите синове, тъй и левитите са длъжни да докарват, що се принася в дар: жито, вино и дървено масло. Там са и свещените съдове, и служещите свещеници, и вратарите, и певците. И ние няма да оставим дома на нашия Бог.

       В първите 7 глави на Левит се описват жертвени ритуали за опрощаване на грехове. А ето какво е праведно според Изход:

Изход:
[32:26] И застана пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове.
[32:27] И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.
[32:28] Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.

       Могат още много примери да се дадат, но и дотук се вижда манипулацията. Нагнетява се нетърпимост между юдеи и не-юдеи, за да може първите да се капсулират. Юдеите трябва да са "правоверни", тъй като иначе ги грози смъртно наказание от страна на "праведните" левити. Вижте История на ционизма за силовите мерки, с които се създават първите юдейски гета. На юдеите им се внушава, че за да са праведни трябва да си плащат на "дома на Бога", както и десятък на левитите. Същите Левити, които "четат разборно" и "прибавят тълкуване" към Закона Божий (Неемия, [8:8]). Доказателство за преправянето са думите на Яхве, които започват положително, но лека-полека се превръщат в проклятия - типичен пример е Левит, глава 26. Разликите в преводите на 70-те тълковници (Септуагинта) и св. Йероним (Вулгата) са показателни за това доколо четем реалното съдържание на дрвените писания. Цитираният по-долу текст е латинският (Вулгатата), като разликите са в плътния текст - под наклонената черта е гръцкият превод (Септуагинтата):

Битие:
[47:31] И рече: закълни ми се. И той му се закле. А Израил се поклони върху възглавницата на постелката / на върха на жезъла му.
[49:21] Нефталим е растовит теревинт, разпуснал прекрасни клони / Нефталим е гиздава сърна; той говори прекрасни изречения.

Второзаконие:
[32:8] Когато Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете човешки, тогава тури граници между народите по броя на синовете Израилеви / по числото на Божиите Ангели.

       Освен капсулирането на юдеите, въпросните паразити трябва да скрият своята дейност. Това постигат с помощта на димна завеса от много лъжи, полуистини и лицемерие. Например - споменатите Божи Закони са описвани като Израилеви, както и държавата - продукт на Втората Световна Война, се нарича Израел, докато описаните "закони" са налагани на юдеите в Юдея. Израил е бил завладян и асимилиран от асирийците преди сектата да наложи своето влияние там... Името, наложено впоследствие на юдеите - евреи (hebrew) идва от името на по-древното племе - хабиру. Поправките на Ездра и Неемия в свещеното писание, забраняващи смесените бракове прави Давид и Соломон "неправоверни". Това, разбира се, не пречи те да бъдат представяни като правоверни. Още много може да се говори за лъжите и двусмислиците, които биват налагани - повече информация за това има в дефиницията ми за термините.

       И така, еврейският въпрос е бил в неспособността на евреите да се отърсят от властта на тези левити / фарисеи / талмудисти / ционисти. През вековете поради влиянието и дейността на тази секта (и то от еврейско име), евреите наистина имат доста неприятности. Проблемът от XX в. насам обаче става световен, поради неимоверно нарастналото влияние на ционистите в световен мащаб. Днес еврейският въпрос е световен въпрос, тъй като световният финансов и военен ресурс, както и средствата за масова пропаганда се контролират от ционисти. Но това не са евреи - нека признаем това. Евреите са жертва на дейността на ционистите, така както и всички останали.