Схоластика

Европа - до XIV век от н.е.

Августин Блажени, св. Тома Аквински, Уилям Окам, Жан Буридан, Никола Орезм.

<<<        >>>


Етичната страна на ученията е разгледана от религиозна гледна точка.
  • Натуралното стопанство и материалното производство са основа на човешкото благополучие.
  • Два вида богатсво: естествено (материално – стоки, имоти, животни) и изкуствено (злато и сребро).
  • Златото и среброто са обикновени стоки, но поради спецификата си (труден добив, рядкост, трайност, не се използва непосредствено по никакъв начин, възможност да се секат монети) се използват като всеобщ еквивалент за обмяна.
  • Парите са само разменно средство и трябва да са константа величина – фалшифицирането им, както и спекулативната търговия и лихварството са грях.
  • Осъждат лихвата (времето е дар Божи, при това еднакъв за всички; парите не може да правят пари; лихварят е “паразит” – печели без да работи)
  • Търговската спекула се оправдава само ако печалбата се използва за благотворителни цели или други подобни.
  • Регулиране на цените от държавата и развиване на теорията за “справедливата цена” (разходи за производство + премия за риска от страна на продавача / търговеца – зависи от какъв слой на обществото е продавача).

<<<        >>>