Инженерен анализ

<<<        >>>

Тази тема още се пише...

       Парите са в центъра на живота ни и може да се каже, че в значителна степен го управляват. Докато не въведем икономика, подчинена на естествени закони (виж Естествен икономически ред), можем да считаме, че парите са задвижващият механизъм на хората. Анализът тук прави аналогия на икономиката с електрически схеми, в които парите и хората сме просто параметри. Икономическият анализ се свежда до анализ на електрически схеми.

       Предполага се, че описаната тук методология е разработена в Харвард в периода 1949 - 1953г. от проект за изследване на структурата на икономиката на САЩ 1. Оригиналът, от където съм взел информацията, се намира тук.

      

<<<        >>>1 "Studies in the Structure of the American Economy" - copyright 1953 by Wassily Leontief, International Science Press Inc., White Plains, New York