Религия

Тази тема не е написана още...

Ако имаш бира в хладилника, но все пак провериш - това е наука.
Ако имаш бира в хладилника и не провериш - това е религия.
Ако нямаш бира в хладилника и въпреки това провериш - това е езотерика...