История на парите

<<<        >>>


       Историята на парите е показателна за тяхната абсолютно неразбрана същност. Улисани покрай детайлите, хората не забелязват двата противоречащи си процеса, които протичат във времето. Първият - това е изменението в материалното покритие на парите, а вторият - изменението във възприемането на парите.

       След като прочетете за трите парични революции, се върнете тук и прочетете текста по-надолу... Може би ще възприемете по малко по-различен начин прочетеното.

             Първа парична революция – монети и пазари
             Втора парична революция – банки и книжни пари
             Трета парична революция – виртуални пари


       В началото парите са определена стока, която се използва за уеднаквяване на стойността при обмен на неравностойни стоки. После стават щампован и унифицаран къс от ценен метал, който е специализиран за обмен на стоки. В този си вид парите все още са ценност сами по себе си, т.е. имат себестойност. След това стават хартийки, на които пише, че зад тях стои злато или друг ценен метал. След това дори тази гаранция отпада, а сега са в електронен вид, т.е. дори хартия не се използва за тяхното представяне.

       Противно на материалното покритие се изменят желанието за притежание и ролята, която парите имат в живота ни. Докато са само стока, парите не са били желани повече от която и да е друга стока. След като стават щамповани късове от благороден метал, започват да стават желани, т.е. предпочитани пред стоките. След лишаването им от реална стойност те стават най-желаното нещо и на практика влизат в центъра на живота ни.

       Това, което е само между редовете на историята на парите, е как от вид стока, през средство за търговия, парите стават най-материалното нещо днес, докато в действителност нямат никакво материално покритие. В крайна сметка историята на парите показва, че те са и трябва да бъдат само средство за оценка и улесняване на размяната на стоки и услуги. Как може да се отнеме свойството им за натрупване - вижте икономическата теория в Заключението.

<<<        >>>