Учени

Тази тема още се пише...

       В Халифакс (Канада) през 2001г., малко след пика на покачването на температурите, бе проведена научната конференция с тема "1-ва Международна Конференция за глобалното затопляне и следващия ледников период". Изводите от конференцията са:
  1. Климатът винаги се е променял, като сегашните промени не са по-бързи от други промени в миналото.
  2. Човешката намеса не може със сигурност да се свърже с настоящите климатични промени.
  3. Не е сигурно, че намаляването на емисиите на парникови газове от индустриите ще промени климата, защото има твърде голяма неяснота какво го управлява.
       Peter J. Wetzel от НАСА пише в статия за конференцията, че има възможен ефект на охлаждане, породен от човешката дейност, който не е взет предвид в климатичните модели, когато статията е писана (2001г). Спред мен е нормално климатичните промени породени от естествени въздействия (затопляне към 2001г.) да са много по-мощни от тези породени от човешката дейност (въпросното застудяване). Така излиза, че крайният резултат - затопляне, е съвсем нормален (просто затоплянето е малко по-слабо).

       Учените не са се произнесли окончателно както се опитват разни политически или лобистки кръгове да ни уверят. Вижте например списание "Наука" - доста "скептични" статии има. Ето списък със статии на "скептици" - всички са учени. В Антарктида също смятат, че сред учените няма съгласие относно влиянието на изхвърляния CO2 върху климата. Някои по-известни учени, които внасят "скептицизъм" (някои са дори поддръжници на AGW, но преди всичко са учени):
       Christopher Landsea (метеоролог, доктор по атмосферни науки, оперативен работник в Националния Център на САЩ по Урагани, експерт в IPCC, но напуснал през 2005 заради политизирането на науката) - не е възможно да се припише който и да е тропически циклон на глобалното затопляне. Нарасналите социални последици от урагани се дължат на увеличеното заселване по бреговете. Засега не може да се определят тенденции в развитието на циклоните (нито по отношение на брой, нито по отношение на сила). Има големи разлики между теоретично предвидените и реало измерените скорости на ветровете.
       Keith Shine
       Frederick Seitz
       Jasper Kirkby (CERN) - приносът на космическите лъчи (предимно от Слънцето) е причина за половината до целият ефект на затопляне на планетата.
       Roy Spencer (климатолог работил в НАСА) - IPCC не обръща достатъчно внимание на естествените процеси, които влияят на климата, а те са много по-силни от човешките. Заявява пред Конгреса, че Глобалното затопляне не е криза - видео. Лекции по климатология: една, друга.
       Ferenc Miskolczi, V. Ramanathan, Jeff Kiehl, Miklós Zágoni - промяната в CO2 има горен праг на влияние върху климата, т.е. глобалния парников ефект, причинен от CO2 е с насищане.
       John Christy (бивш експерт от IPCC - водещ автор) - обратната връзка с парата е отрицателна и се постига равновесие, а не както предполага IPCC (положителна и оттам - климатична криза).
       Robert M. Carter (професор по палеонтология и морска геология):
Оригинал  Свали
Оригинал  Свали
Оригинал  Свали
Оригинал  Свали
       Tom V. Segalstad (бивш експерт от IPCC) - хипотетичните резултати от климатичните модели се третират като по-важни от измерванията.
       David Bromwich (професор от полярната група в Антарктида на Университета на Охайо) - компютърните модели не се справят добре с климата в Антарктида.
       Richard Lindzen (професор по метеорология) - трябва ли въобще да се публикува информацията, която е резултат на компютърнио моделиране преди самите модели да се утвърдят като работещи? В момента няма модел, който да предвижда времето дори за кратки срокове, камо ли за десетилетия напред. Симулациите на IPCC разчитат на недоказани положителни обратни връзки в климата, за да докажат силното влияние на CO2.
       Nils-Axel Mörner (бивш председател на INQUA - Международната комисия по промяна на морското равнище) - твърдението че морските нива се повишават е абсолютна измама.
       Don J. Easterbrook (професор по геоморфология и ледникова геология) - различни публикации свързани с факта, че едва ли отделеният от нас CO2 е причина за доскорошното затопляне на климата и че едва ли се задават катастрофални промени.

       Roy Spencer дава пример как е възможно да се въведе положителна обратна връзка там, където няма такава. Привържениците на AGW смятат, че затоплянето намалява площта на облаците, което е предпоставка за допълнително затопляне. Според Спенсър наистина има връзка между площта на ниските облаци и затоплянето, а именно: намаляването на площта на ниските облаци предизвиква затопляне. Обратното обаче не е вярно, то е просто разменяне на причинно следствените връзки. Положителната обратна връзка се е получила, когато следствието е прието за причина. Затоплянето не намалява площта на ниските облаци. При високите облаци според Спенсър се наблюдава обратен ефект, т.е. при намаляване на площта на високите облаци се намалява температурата (поради намаляването на парниковия ефект на водните пари, който преобладава като въздействие в този случай).

       За връзката между Слънцето и климата: NASA, статия 1, статия 2.