Еволюционен институционализъм

Ричард Нелсън, Сидни Уинтър, Джефри Ходжсън

<<<        >>>

  • Икономическата система се наподобява на биологична система (правят се аналогии с популациите).

  • Влияние на историческото развитие: кумулативна причинност (натрупване), хистерезис, блокиране.

  • Стопанска рутина – поведенченски стереотип в стопанската област подобен на навика, но е безсъзнателен.

  • Икономическите изменения нямат вътрешна тенденция за осигуряване на максимални резултати. Затова държавната намеса се одобрява (особено в областта на научно-техническия прогрес).

<<<        >>>