История на Ционизма

Расова омраза на над 3000 години

Расова омраза
Промивка
История
Разобличения


Нито евреите са ционисти, нито ционистите евреи!
Много наивници си въобразяват, че Ционизъм е (еврейски) национализъм.
Само дето това не е вярно...

       Всъщност ционистите започват промивка на мозъците на юдеите, причинявайки им толкова злини, колкото никой друг. На израилтяните им се разминава тази промивка защото през 731г. пр.н.е. биват завладяни от Асирия и така и не се освобождават. Но при юдеите не става така. При тях идват въпросните ционисти и започват налагането на порочни тези от рода: "юдеите са богоизбрани; те трябва да презират гоите - (не-юдеите); за гои десетте божи заповеди не важат; в никакъв случай не трябва да се правят смесени бракове - юдеите трябва да са расово чисти; и т.н.". Целта е ясна - изкуствено насаждане на нетърпимост и вражди между юдеи и не-юдеи.

Расова омраза

       Преди масираната ционистка пропаганда, расизъм е означавало простото признаване на факта, че има разлики между расите. Расизмът не се е свързвал с отрицателно отношение към различните раси и като дума не е имал днешния негативен смисъл. Ционистката пропаганда успява да наложи представата, че расизъм е еквивалент на расова омраза, т.е. това, което левитите са налагали на юдеите като "Божи закон".

       Ето от къде (и от кога) идват теориите за расова чистота и как насилствено са създадени първите юдейски гета:
 • През 458г. пр.н.е. Ездра от името на персийския цар Артаксеркс Дългоръки и с негова войска и злато превежда 1500 свои последователи от Вавилон в Ерусалим. В Ерусалим той за първи път сепарира хората на свои и чужди – разтрогват се бракове, хората се отделят да живеят на различни места и т.н. Налага нов закон – на Йезекил. След заминаването на войската, крепостните стени на Ерусалим били разрушени...
 • През 445г. пр.н.е. Неемия (пак с персийска войска и пари) възстановява крепостните стени и създава първото гето – подбира всеки десети юдей (по жребий) да отиде в Ерусалим (зад стените). Всеки е проверен за “расова чистота” по метрически книги.
 • През 444г. пр.н.е. Неемия или Ездра внасят в Тората поправка – забрана на смесените бракове (което прави Давид и Соломон неправоверни). Доколко поправките и манипулациите в свещените книги са се харесвали на обикновените юдеи може да се види в "Неемия, глава 8":

  и левитите обясняваха народу закона ... И четяха разборно от книгите, от закона Божий, и прибавяха тълкуване ... и левитите, които учеха народа, казаха на целия народ: тоя ден е свет пред Господа, вашия Бог; не тъжете и не плачете, - защото целият народ плачеше, слушайки думите на закона.

 • Неемия прекарва в Ерусалим 12 години и се връща във Вавилон. Когато се връща обратно в Ерусалим след няколко години вижда отново смесени бракове, които разтрогва и предписва строги наказния за повторни нарушения. “Прочиства” хората по расов признак (с метрическите книги) и по верски – който не е готов “без колебание, безусловно и предано да се подчиняват на Закона [Мойсеевеия закон] и на установения ред” – това влиза в историята като “Нов договор” – всеки член на гетото трябва да го подпише.
       Ционизмът е форма на расова омраза и то вече с хилядолетна история. Ако на мен не вярвате, повярвайте на ООН - в 1975 г. Общото събрание на ООН приема резолюция № 3379, която заклеймява ционизма като форма на расизъм и расова омраза.

       В 1991 г. Общото събрание на ООН приема резолюция № 46/86, която отхвърля предходната резолюция. Ционистката "държава" Израел поставя отменянето на резолюция 3379 като условие да участва в Мадридската Мирна Конференция. Под натиска на Джордж Буш (старши) ООН допуска до гласуване резолюцията - САЩ вече са под ционистки ботуш. Това е една от най-кратките резолюции в историята на ООН! Шестнадесет години по-късно ООН разбират в каква "грешка" са били през 1975г...

Промивка

       Светските и духовни "водачи" са налагали на юдеите (а в последствие на хазарите, обявявайки ги за "източни евреи" - ашкенази) митология за ограничение и контрол. Според тази митология където и да са евреите (т.е. приелите въпросната митология) местното население е “угнетител”. Следователно всеки завоевател на народа-гостоприемник трябва да се приветства и подпомага от евреите. След това новите завоеватели се оказват в положението на “угнетител” и отново евреите трябва да приветстват нови завоеватели или борбата на старото население за освобождение. Това лицемерно предателско поведение не може да не създаде напрежение между евреи и неевреи, независимо кои са неевреите. Това напрежение пък е идеално за ционистите (наричани в различни времена различно - левити, фарисеи, талмудисти). Защото то отвлича вниманието от факта, че именно ционистите налагат волята си в управлението на "угнетителите".
       Ционистите постигат въпросната манипулация с лъжи, полуистини и много лицемерие. Пример за това е измислената легенда за реално съществувалият цар Кир. Персийският цар Кир завладява Вавилон в 536г. пр.н.е. В Тора Кир е предствавен като освободител на "евреите" от “угнетителя” Валтасар, който, забележете, въобще не е съществувал – цар Навуходоносор не е имал такъв син. Според легендата единствената историческа заслуга на цар Кир е завръщнето на няколко хиляди юдеи в Ерусалим. Нищо повече. След завладяването на Вавилон, самият цар Кир се превръща в “угнетител”. Измислената легенда за освобождаването от “угнетителя” Валтасар е завършена в 458г.пр.н.е. – близо век след завладяването на Вавилон. Целта на легендата е да се покаже божествената сила на "еврейския", т.е. ционисткия, “Закон”. Това става практика от този момент нататък - легендите да служат за доказване на божествената сила на "Закона".

История

       Сектата от "водачи" си сменя на няколко пъти името, за да се скрие от лицето на обвинителите си (включително Исус Христос - тогава са се наричали фарисеи). Техният най-голям враг е истината и нейното знание, затова те всячески се опитват да забулят и размият всичко свързано с тяхната дейност. Тук ще дам накратко историческо разяснение на това кога как са се наричали.
 1. Левити - От преселението от Египет (между 15 и 13 в.пр.н.е.), до завладяването на Юдея от Рим (I в. пр.н.е.)
 2. Фарисеи - Юдея под римско владичество – до 70г. от н.е.
 3. Талмудисти (създават религиозно-светския Талмуд) – до 1800 г. от н.е. С течение на времето имат три центъра на дейност:
  • Ямния - Палестина; Уша – Галилея; Сура и Пумбедита – Вавилон. Периодът на дейност в тези центрове продължава 600 години (до 711г. от н.е.)
  • Испания - 800 години (до 1492г. от н.е.)
  • Полша – неизвестна продължителност. Официално центърът е до 1772г. от н.е.; след това е възможно да се интегрират в тайни общества или дори да създават свои.
 4. Следва период на "еманципация" на юдеите (т.е. да бъдат равноправни с другите граждани навсякъде по света вместо да живеят в отделени гета и по свои закони) - до 1900г.
 5. Ционисти - до сега.
       Когато Рим завладява Юдея, "праведните" Левиеви синове стават фарисеи - опит да махнат религиозната окраска - така имат много по-добри шансове да "атакуват" високи постове в империята. Разобличенията на Христос и многото му последователи (особено след смъртта и Възкресението му), принуждават фарисеите да станат малко по-твърди в мерките да държат юдеите "правоверни". Това постигат като създават Талмуда - "свещени" книги, които целят да опишат точно как трябва да живее правоверният евреин. Официално Талмудът е обявен, че е само за евреи и че гои не може да го четат. Така се постига любимото на ционистите напрежение между евреи и неевреи. Талмудът е толкова детайлен, че отива много отвъд религиозните обреди - на практика той е в значителна степен светски. Там се описват детайлно как де се заколи дадено жертвено животно, какво и как да се яде в определени дни или случаи и т.н. За всеки ден и всяка случка има описание какво е "праведно" и какво - не.
       За дейността на ционистите е показателна историята на анкетата на Наполеон. През 1806г. корсиканецът извиква в Париж 112 водещи представители на юдаизма от Франция, Германия и Италия, като им предлага да отговорят на редица въпроси, главните от които са:
 • Разрешава ли еврейският закон смесените бракове.
 • Дали евреите смятат французите за “чужди” (чуждоземци) или за братя.
 • Смятат ли Франция за своя родина, чиито закони са задължителни за тях.
 • Прави ли еврейският закон разлика между еврейските и християнските длъжници.
       Отговорите показват желание за принадлежност към френската нация, спазването на нейните закони и неправенето на разлика между евреи и неевреи (само за смесените бракове се правят уговорки). В желанието си да даде най-официална форма и да превърне отговорите в задължителни за всички евреи, Наполеон свиква върховния орган на еврейството – Великия Синедрион. От всички краища на Европа в Париж пристигат 71 негови постоянни членове: 46 равини и 25 миряни. Заседанията се отркиват през февруари 1807г. Синедрионът официално признава, че отделна еврейска нация не съществува, като по този начин Талмуда, който контролира живота на евреите като граждански кодекс, става недействителен (остава само Тората като закон на вярата). Това ляга в основата на гражданските права и свободи, които получават юдеите във всички западни държави. След по-малко от 90 години всички декларации на Синедриона се оказват фактически анулирани (Синедрионът представя юдеите, т.е. сефардските евреи, докато новите пазители на левитските традиции са ашкеназите и за тях отговорите на Синедриона са ерес).

Разобличения

       След кръщенето си през 320г. от н.е., Римският император Константин забранява на юдеите насила да обрязват робите си, да държат роби-християни, и да се проповядва срещу смесените бракове. Това, разбира се, бива представено и се налага на юдеите от страна на ционистите (тогава талмудисти) като "угнетяване"...
       Виждайки зловредното влияние на ционистите, много юдеи му се противопоставят. Истината е, че най-големите разобличители на ционистите са юдеи:
 • Моше бен Маймон (Мойсей Маймонид), роден в Кордова, през 1135г. от н.е., съставител на знаменития кодекс от принципите на юдаизма (“Мишне Тора”), има смелостта да напише: ”При сделките се забранява да бъде съблазняван и лъган всеки човек. Към неюдея отношението трябва да бъде същото, както и към юдея... някои си въобразяват, че е позволено да бъде лъган неюдеят; това е грешка, която се корени в невежеството им... всяка лъжа, двуличие, хитрост и мошеничество спрямо неюдей са презрени в очите на Всемогъщия и всички, постъпващи неправедно, са отвратителни на Господа Бога”. Талмудистите донасят срещу Маймонид в инквизицията: “Сред нас има еретици и неверници, покварени от Моше бен Маймон... Вие очиствате вашите общини от еретиците, очистете и нашата”. След това донесение книгите му са изгорени в Париж и Монпелие. На надгробната плоча на Маймонид пише “Тук лежи отлъчен евреин”.

 • Португалският маран1 Уриел да Коста публикува през 1616г. от н.е. в Хамбург “Тезис против традицията”. Този трактат е адресиран до юдеите във Венеция и техния равин – Лео Модена и в него се разобличават фарисеите като създатели на законите в Талмуда, като по този начин се отрича цялата божественост на Талмуда. Лео Модена заклеймява да Коста със страшна клетва и го отлъчва от юдейството. След смъртта на равина Модена са намерени негови записки, които показват, че той споделя мнението на да Коста. Подобно на доскорошните комунисти, той осъжда човек, чиито възгледи споделя, но го е страх да го каже публично. Да Коста не се предава и през 1624г. публикува “Изследване на фарисейското учение чрез сравняването му с писания Закон”. Талмудистите от Амстердам (където живее да Коста) подават жалба в Холандсикя съд, че подкопава Християнската вяра (?). Неевресйките власти изгарят труда на да Коста.

 • Барух Спиноза – роден в Амстердам през 1632г. е отлъчен заради критиките му към Талмуда. Умира в нищета на 44 години в християнски град.

       Кога Иран стана трън в очите на ционистките САЩ - когато започнаха ревизионистична дейност, увенчана накрая с тази конференция през декември 2006 г. А ето какво казват юдеи и равини по повод ционистите и Израел:
http://www.jewsnotzionists.org/
http://www.jewsagainstzionism.com/
Старозаветни юдеи казват, че Израел не трябва да съществува
Юдеи протестиращи срещу ционизма

       Ето и едни пророчески думи на Петър Дънов, изречени преди Втората световна война (виж дневника 2 на Любомир Лулчев):

       19 септември 1939г.: "Ние не искаме да се оправя светът, а да се поправят допуснатите грешки. Да не станат причина да се дойде до голямата война. Тогава Англия ще изгуби колониите си. Япония ще се усили. Китай също... Загнездила се е Черната ложа и в Англия, и в Германия - всякъде с особени похвати и размътва умовете - в Англия по един начин, в Германия по други... Много хора около Хитлер крият истината от него."


       Това е историята на ционизма - насилие и смърт, които изхранват и прикриват дейността на малцинство от паразити.


1 маран е приел християнството юдеин; промитите от ционистите евреи често симулират приемането на християнството заради облаги или каквито и да е ползи от това

2 Лулчев, Любомир: "Тайните на дворцовия живот", СК "Веселие", София, 1992